Menu Zamknij

MCPS.ZP/PG/351-19/2023 PN/U Usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego z języka polskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język polski w trybie zwykłym i ekspresowym w ramach projektu pn. „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/732612


24.02.2023 12:00

umieściła: Monika Książek

wytworzył: Cezary Maliszewski

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne

Powiązane