Menu Zamknij

MCPS.ZP/PG/351-25/2023 TP/U/S .: „Świadczenie indywidualnego oraz grupowego wsparcia psychologiczno/terapeutycznego osób dorosłych – uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/739205


13.03.2023 11:54

umieściła: Monika Książek

wytworzył: Paweł Ginel

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne

Powiązane