Menu Zamknij

MCPS.ZP/PG/351-59/2023 TP/U/S „Usługa zapewnienia m.in. sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów w ramach trzydniowego warsztatu, podnoszącego wiedzę z zakresu procesu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w ramach partnerskiego projektu pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/791737


11.07.2023 11:45

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Paweł Ginel

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne

Powiązane