Menu Zamknij

MCPS.ZP/PG/351-61/2023 TP/U/S „Kompleksowe zapewnienie świadczenia indywidualnego poradnictwa prawnego oraz indywidualnego poradnictwa obywatelskiego dla obywateli Ukrainy poprzez uruchomienie i obsługę punktu poradnictwa prawno-obywatelskiego dla uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/796908


21.07.2023 14:36

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Paweł Ginel

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne

Powiązane