Menu Zamknij

Na wakacje po uśmiech – coroczna akcja MCPS

Na wakacje po uśmiech – coroczna akcja MCPS

Epidemia wstrzymała wiele wyjazdów – również wycieczek szkolnych i obozów. Choć część osób jest w stanie elastycznie zmienić cel swoich podróży, dla niektórych dzieci brak zorganizowanego wypoczynku oznacza uwięzienie nie tylko w codziennej przestrzeni, ale i w codziennych problemach. Stąd decyzja zarządu województwa o rozstrzygnięciu corocznego konkursu na wakacyjny wypoczynek dla młodych osób z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. Na ten cel przeznaczono 1,95 mln zł.

Od 2005 r. organizacje pozarządowe otrzymywały dotacje na organizację wypoczynku dzieciom z rodzin alkoholowych – akcja „Na wakacje po uśmiech”. Dzięki temu już ok. 15 tys. dzieci skorzystało z możliwości spędzenia czasu z dala od trudnych relacji rodzinnych. Problem alkoholowy dotyczy na Mazowszu ok. 500 tys. rodzin. Ponieważ organizacja wypoczynków jest obecnie możliwa przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w tym roku również rozstrzygnęło konkurs. Z myślą o dzieciach, które na co dzień nie mogą liczyć na wyjazdy. To pozwoli im skorzystać z wypoczynku połączonego z zajęciami promującymi zdrowy styl życia, a także dotyczącymi problematyki uzależnień.

Organizacja wyjazdów to tak naprawdę kontynuacja programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych prowadzonych przez różne organizacje w ciągu roku szkolnego. „Na wakacje po uśmiech” od 15 lat pozwala dzieciom i młodzieży budować poczucie własnej wartości i uczyć się radzić z problemami podczas wyjazdów w atrakcyjne turystycznie miejsca. – Są to wyjazdy dla dzieci, które mają trudną sytuację, z rodzin, które wymagają wsparcia. Często są to ich jedyne pobyty poza domem, z dala od miejsca i osób, w którym na co dzień piętrzą się problemy – wyjaśnia Elżbieta Lanc. – To dobrze, że mimo obecnej sytuacji udało się akcję „Na wakacje po uśmiech” zorganizować.

Głównym zagrożeniem dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami alkoholowymi jest ciągłe napięcie i stres. Dzieci te uczą się trzech zasad: „nie odczuwaj” bo to co czujesz przeraża i boli, „nie ufaj”, ponieważ wszystkie obietnice są łamane i nie mają pokrycia i „nie mów” o piciu swoich rodziców, o swoich odczuciach, nie mów o tym, co dzieje się w domu. W ten sposób zanika komunikacja rodzinna i z otoczeniem zewnętrznym. Powstaje rodzinna tajemnica, której dzieci mocno strzegą w poczuciu wstydu, strachu oraz nadziei, że w końcu będzie lepiej. Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych zamykają się na otaczający je świat, mają poczucie niższej wartości, krytycznie wypowiadają się na swój temat. Aby pomóc takim dzieciom, trzeba stworzyć im okazję do zdobywania doświadczeń, które wywołują u niego zmianę spojrzenia na rzeczywistość, zmianę zachowania i możliwość odreagowania emocjonalnego.

Wszystkie dofinansowane oferty to zorganizowane formy wypoczynku na terenie Polski, podczas których dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu przez co najmniej 14 dni będą mieć nie tylko możliwość odpoczywania w innym niż codzienne otoczeniu, ale też brania udziału w zajęciach je wspierających.

W naborze udział biorą członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy lokalnych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.

W konkursie dodatkowo punktowana była organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenów gmin wiejskich. Również dodatkowe punkty można było otrzymać za stosowanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami w organizacji wypoczynku. Dofinansowanie otrzymały:
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce na Wakacyjny wyjazd – alternatywą na przemoc i uzależnienie – 100 000 zł,
 Fundacja „Mocni Mocą Nadziei”, Białoskóry, pow. sierpecki na „Jeden wyjazd tysiące wspomnień” – akcja wyjazdowa 2020 – 100 000 zł,
 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie „Chaber” z Warszawy na Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku’ – 76 905,00 zł,
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej ANIMATOR Laski, pow. warszawski zachodni na „Słoneczne lato…” – 96 011,37 zł,
 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie na „Na wakacje po uśmiech – kolonie PCK” – 98 270,00 zł,
 Towarzystwo Skautowe „SZMARAGDOWA” z Warszawy na Godne życie obok nałogu – 97 710,00 zł,
 Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum z Radomia – W krainie tajemniczych wypraw – 35 000,00 zł,
 Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa z Garwolina na Odkrywamy Bieszczady – 79 848,00 zł,
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza” Nowe Grabie Mazowieckie, pow. wołomiński na Znów mamy wakacje! – 99 435,00 zł,
 Caritas Diecezji Radomskiej z Radomia na Wyprawa po uśmiech – 73 802,00 zł,
 „COLOR” Spółdzielnia Socjalna, Gąbin pow. płocki na Wakacje na szóstkę! – 99 845,00 zł,
 Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” z Warszawy na Bieszczady 2020 – 100 000 zł,
 Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” z Radomia na Kolonia z radością – 46 000,00 zł,
 Stowarzyszenie Miłośników Urli, pow. wołomiński Na wakacje po uśmiech 2020 – 100 000,00 zł,
 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce na projekt Na wakacje po uśmiech – 100 000,00 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „Technik” z Radomia na Wolni od uzależnień – 60 720,00 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „Świetlica Społeczna” w Węgrowie na Wakacje marzeń – „Góry zdobywamy – marzenia spełniamy” – 75 400,00 zł,
 Fundacja Pomocy Społecznej Eva z Warszawy na Wakacje z Evą – 100 000,00 zł,
 Fundacja Dobry Duszek z Radomia na Wakacyjna przygoda z „Dobrym Duszkiem” – 99 000,00 zł,
 Fundacja Aktywność Dla Wszystkich z Legionowa ma projekt Na wakacje po uśmiech/zdrowo i wesoło – 97 004,00 zł,
 Caritas Diecezji Łomżyńskiej z Łomży „Poligon Młodzieżowy” – warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 70 900,00 zł,
 Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasze Dzieci”, Krasne, pow. przasnyski na Wakacje na wesoło – 78 075,00 zł,
 „Caritas Bliźnim” z Łomży na Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Strażnicy Galaktyki” – 62 100,00 zł.

Pliki do pobrania:

20 07 06 informacja prasowa

 

Hanna Maliszewska
Rzeczniczka Prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 798 810 794
e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Profilaktyka uzależnień

Powiązane