Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie pn.: „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1659/359/22 z dnia 2 listopada 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia realizacji zadania.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 4 do 25 listopada 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Uchwała nr 1659/359/22 z dnia 2 listopada 2022 r.

Załącznik do ogłoszenia zgłoszenie do prac komisji

Załącznik nr 2 do uchwały ogłoszenie o naborze osób


04.11.2022 15:19

umieścił: Patrycja Piórkowska

wytworzył: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wArchiwum

Powiązane