Menu Zamknij

NGO mogą już ubiegać się o dotacje

Od 27 grudnia 2023 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczęło ogłaszanie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na 2024 r. Ruszyły już nabory m.in. dotyczące profilaktyki uzależnień, polityki senioralnej, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy domowej oraz działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Otwarte konkursy ofert skierowane są do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co roku wzmacniają one działania NGO, dzięki czemu osoby potrzebujące wsparcia mogą liczyć np. na zajęcia, terapie, warsztaty, różnego typu aktywizację lub na pomoc w potrzebie.

Dzięki dotychczas ogłoszonym konkursom wiele organizacji pozarządowych na Mazowszu mogło prowadzić konieczne działania, odpowiadając na potrzeby społeczne.

Ogłoszonych zostało już kilka konkursów, a będzie ich jeszcze więcej! Zachęcamy do śledzenia poniższych stron internetowych, na których na bieżąco umieszczane są nowe ogłoszenia i pilnowania terminów przesyłania ofert:

https://bip.mcps.com.pl/kategoria/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-otwarte-konkursy-ofert/

www.konkursyngo.mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Wyroznione

Powiązane