Menu Zamknij

Nowa Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych powołana

Odbyło się oficjalne wręczenie powołań dla wybranych w tym roku członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) w województwie mazowieckim.

Przez najbliższych pięć lat (2023-2028) komisję będą tworzyć: Jerzy Możdżonek (jej przewodniczący), Ewa Piepiora, Katarzyna Małgorzata Stanek, Monika Dubanowska i Katarzyna Nowak.

– Pracownicy socjalni co roku mierzą się z kolejnymi wyzwaniami. Staramy się ich wspierać – również w podnoszeniu ich kompetencji, organizując co roku liczne szkolenia, z których mogą skorzystać bezpłatnie. Oferta, którą co roku budujemy na nowo to próba odpowiedzi na ich bieżące potrzeby zawodowe. Dziękuję za pracę na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy społecznej dotychczasowym członkom komisji, a nowym życzę owocnej działalności, która pozwoli wzmocnić tę grupę zawodową

– mówił podczas spotkania Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Na Mazowszu RKE działa przy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, które jest odpowiedzialne za obsługę administracyjno-techniczną komisji (prowadzi ją Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej).

Zadania RKE

Działania Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim reguluje ustawa o pomocy społecznej. Członkami RKE mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa, posiadający doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Komisja może składać się z nie mniej niż czterech i z nie więcej niż pięciu członków. Do jej zadań należy m.in. przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej; nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej; prowadzenie rejestru wydanych dyplomów; opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Dotychczasowe prace RKE

W latach 2018-2023 komisja pracowała w składzie: Dorota Matuszak, Róża Nowak, Krystyna Chojecka, Jerzy Możdżonek i Joanna Truszkowska. Mimo utrudnienia prac przez pandemię, odbyło się w sumie 17 posiedzeń i podjęto 32 uchwały. W 2018 r. do egzaminu przystąpiły 74 osoby, a 7 osób przystąpiło do egzaminu poprawkowego, w 2019 r. do egzaminu przystąpiły 73 osoby i 6 osób przystąpiło do egzaminu poprawkowego. Wydano 145 dyplomów.

Opublikowano wRegionalna Komisja Egzaminacyjna, Wyroznione

Powiązane