Menu Zamknij

Nowe zadania w Projekcie „Liderzy kooperacji”

Informujemy, że okres realizacji projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”, został wydłużony do 30.11.2022 r. W ramach nowych działań zaplanowano przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla kadry pomocy i integracji pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego w zakresie:

• szkoleń warsztatowych upowszechniających tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz ideę deinstytucjonalizacji (DI),

• szkoleń kompetencyjnych CUS:

– moduł I – zarządzanie i organizacja usług społecznych,

– moduł II – opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych,

– moduł III – organizacja społeczności lokalnej,

• szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarze deinstytucjonalizacji.

Ponadto pracownicy jednostek samorządu terytorialnego będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego oraz konsultacji prawnych. Celem tych działań będzie edukacja kadry w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz procesu deinstytucjonalizacji, a także wsparcie merytoryczne jst przy tworzeniu CUS.

Realizacja nowych zadań w Projekcie przyczyni się do podniesienia kompetencji i poszerzenia wiedzy kadry pomocy i integracji pomocy społecznej oraz poznania nowych rozwiązań organizacyjno – prawnych w pomocy społecznej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Panią Małgorzatą Pawluczuk lub Larysą Gojło pod numerem tel.: (22) 37 68 519.

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane