Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie „Zlecenie prowadzenia ośrodków adopcyjnych”

28 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1967/452/23 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje w latach 2024-2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia realizacji zadania.

Nabór ofert trwa od 30 listopada do 21 grudnia 2023 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, pod numerami telefonów: 22 37 68 554 i 22 68 553.

Załączniki:

Uchwała nr 1967/452/23 z 28 listopada 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1967/452/23 – ogłoszenie konkursowe


29.11.2023 14:51

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Anna Rybak

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane