Menu Zamknij

Ponad 880 tys. zł na przystosowania budynków na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Likwidacja barier architektonicznych i tworzenie dostępnych dla wszystkich przestrzeni w  Urzędach Gminy w Stanisławowie oraz Jakubowie – to dwa projekty, który otrzymały dziś dofinasowanie na kwotę ponad 880 tys. zł. Środki przekazane przez samorząd województwa pochodzą z PFRON. W podpisaniu umów w Siedlcach wzięły udział członkinie zarządu województwa mazowieckiego: Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska.

W marcu tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili 24 mln zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

– W tym roku środki, nad podziałem których obradowali radni województwa, to aż 24 mln zł. Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie tzw. robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł. Wśród nich są projekty ze Stanisławowa i Jakubowa

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie projektów dotyczących robót budowlanych wykonywanych w budynkach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, pozwala stworzyć przestrzeń dostępną właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się tylko z rozbiórką obiektu.

– Projekty, na które dziś podpisaliśmy umowy, to modernizacje niezbędne do zwiększania dostępności miejsc publicznych, do których dostęp powinien mieć każdy mieszkaniec. Urzędy Gminy w Stanisławowie oraz Jakubowie to obiekty, które są odwiedzane przez osoby z niepełnosprawnościami, dlatego zmiany, jakie w nich zajdą, są tak ważne do umożliwienia im swobodnego poruszania się po nich. Wszystko to będzie służyć ich integracji społecznej

 – mówi członek zarządu województwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska.

Większa dostępność w Urzędzie Gminy Stanisławów

Urząd Gminy Stanisławów będzie realizował roczny projekt, na który od sejmiku województwa otrzymał ponad 690 tys. zł dofinansowania (całość inwestycji wyniesie w sumie ok. 1,4 mln zł). Dzięki temu wsparciu budynek Urzędu Gminy oraz znajdujący się w nim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą mogły przejść konieczną rozbudowę. W budynku nie ma windy – jedyny sposób komunikacji pomiędzy piętrami to klatka schodowa. Obecnie osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić sprawy, wywołując pracownika zainstalowanym na zewnątrz dzwonkiem. Dzięki otrzymanemu dofinasowaniu możliwa będzie dobudowa nowej klatki schodowej i szachtu windowego, co poprawie komunikację. Jednocześnie w obecnej klatce schodowej możliwe będzie stworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Zmiany w Urzędzie Gminy w Jakubowie

Urząd Gminy w Jakubowie w ramach rocznego projektu zaplanował rozbudowę budynku o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni. Środki, które sejmik przekazał na realizację prac, to prawie 189 tys. zł (całość inwestycji kosztować będzie w sumie ponad 377 tys. zł).

Podział środków z PFRON

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty.

Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł. Prawie 13,5 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Ponad 4,5 mln zł to pula na dofinansowanie inicjatyw dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Kontakt dla mediów:

Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Marta Milewska

Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Osoby z Niepełnosprawnością, Wyroznione

Powiązane