Menu Zamknij

Powstała Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci – organizacje połączyły siły, aby wspólnie nieść pomoc

Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci powołana została 9 października 2023 roku z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która jest jednocześnie organizacją koordynującą jej działania. Inspiracją do powołania Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci było uchwalenie przez Sejm RP w lipcu 2023 roku ustawy o ochronie małoletnich. Zapisy ustawy są istotnym krokiem w kierunku rozwiązań chroniących dzieci przed przemocą, ale też dużym wyzwaniem dla instytucji zobligowanych do ich wdrożenia. Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci planuje wspólne ogólnopolskie działania wspierające polskie instytucje i organizacje pozarządowe we wprowadzeniu standardów ochrony dzieci, do czego zobowiązują je zapisy nowej ustawy. Za wspólny cel Koalicja obrała wzmocnienie głosu rzeczniczego organizacji w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci, jak również podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania przemocy wobec dzieci, wypracowywania standardów działań na rzecz ochrony dzieci oraz rozwój instytucjonalny i kompetencyjny organizacji członkowskich w zakresie ochrony dzieci.

Wśród członków założycieli znajduje się 16 wiodących polskich organizacji, które aktywnie działają na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem: przemocą, wykorzystaniem seksualnym, zaniedbaniem:

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Fundacja PoWer
 • Fundacja Sempre a Frente
 • Fundacja Słonie na Balkonie
 • Stowarzyszenie Moc Wsparcia
 • Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL
 • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
 • Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
 • Fundacja Dziecko w Centrum
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka
 • Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie Homini
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • PSAR – Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
 • Częstochowskie Stwarzyszenie ETOH

Pierwsze stacjonarne spotkanie Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci odbędzie się 24 października w Warszawie, w czasie Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”.

Do Koalicji mogą zostać dołączyć inne organizacje, realizujące misję ochrony praw dzieci, w szczególności prawa do życia bez przemocy. Informację o Koalicji, regulamin oraz sposób aplikowania do zrzeszenia kolejnych organizacji można znaleźć na stronie: https://fdds.pl/co-robimy/krajowa-koalicja-na-rzecz-ochrony-dzieci.html

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami

Opublikowano wAktualności - przeciwdziałanie przemocy

Powiązane