Menu Zamknij

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Wprowadzona przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli tak zwane „Lex Kamilek” ma zagwarantować systemową ochronę dzieci przed przemocą.

W piątek – 4 sierpnia 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli tak zwane „Lex Kamilek”.

Po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, zakatowanego przez ojczyma, projekt nowelizacji Kodeksu został złożony w Sejmie, który następnie po pracach sejmowych uchwalił ustawę pod koniec lipca. Zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy to m.in. wdrożenie procedury Serious Case Reviews (analizy najpoważniejszych przypadków przemocy wobec dzieci), wprowadzenie obowiązku stworzenia w wielu placówkach Standardów Ochrony Małoletnich, a także szereg zmian w zakresie reprezentacji dzieci.

Nowelizacja ustawy wprowadza systemową ochronę dzieci przed przemocą, w tym przepisy dotyczące sytuacji, w których dziecko poniosło śmierć lub doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w skutek działań rodzica albo opiekuna. Dzięki procedurze Serious Case Reviews będzie możliwe ustalenie, dlaczego nie podjęto żadnych działań, zanim dziecku stała się krzywda lub podjęto działania niewystarczające, a także co robić, aby zapobiec takim zdarzeniom.

Ponadto we wrześniu ruszy ogólnopolska kampania informacyjna przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF, której celem będzie promowanie działań mających na celu zwalczanie przemocy wobec dzieci. W ramach kampanii publikowane będą materiały informacyjne oraz spoty, a także organizowane będą debaty ekspertów i konferencje.

Z treścią nowelizacji można zapoznać się pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3309.

Wytworzyła: Anna Zygarska

Opublikowano wAktualności - przeciwdziałanie przemocy

Powiązane