Menu Zamknij

Publikacje

Poradnik dla instytucji wspierających i osób zagrożonych przemocą

Poradnik powstał w celu poszerzenia wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym zainteresowanych służb, na temat przemocy domowej. Publikacja powstała w oparciu o Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-25 i zawiera podstawowe informacje, niezbędne do rozpoznania zjawiska przemocy oraz strategii i miejsc poszukiwania pomocy. Ujęta w nim została perspektywa dotycząca zarówno ofiar, jak i sprawców. Publikacja może stanowić pomoc także dla instytucji zaangażowanych bezpośrednio bądź pośrednio w działania pomocowe.


Komiks „Powiedz o TYM komuś” – poradnik dla dzieci i młodzieży dotyczący przeciwdziałania przemocy.

Każdy z nas zapewne nieraz był świadkiem przemocy wobec innych, a nierzadko sam stał się jej obiektem. Zwłaszcza dla dziecka przemoc jest bardzo trudnym i bolesnym przeżyciem, szczególnie, gdy doznaje jej ze strony bliskich. Ważne, żeby potrafiło zwrócić się o pomoc do zaufanej osoby lub do instytucji na jak najwcześniejszym etapie, by mogło opowiedzieć o swoich trudnych doświadczeniach.

Jak przekonać dziecko do rozmowy? Fundacja A.R.T. w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Powiedz o TYM komuś #art2help” zredagowała i wydała komiksowy „narzędziownik” skierowany do dzieci i młodzieży. Publikacja w prosty i przystępny sposób omawia takie zagadnienia, jak: czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje; kto może dziecku pomóc; gdzie dziecko powinno szukać wsparcia czy co zrobić, gdy dziecko jest świadkiem przemocy.

Za grafikę odpowiedzialny jest Jan Mazur – autor scenariuszy i minimalistycznych komiksów, zdobywca pierwszego miejsca w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Komiks dystrybuowany będzie w trzech szkołach podstawowych, w których Fundacja prowadzi obecnie działania edukacyjne oraz wśród podopiecznych Fundacji i organizacji zajmujących się zjawiskiem przemocy domowej na terenie Mazowsza.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem.