Menu Zamknij

Przesunięcie terminu składania wniosków w ramach projektu grantowego pt. „Wsparcie dla Mazowsza,”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że przesuwa termin składania wniosków o grant w ramach projektu grantowego pt. „Wsparcie dla Mazowsza,”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  do dnia 25 września 2020 r.

Opublikowano wAktualności

Powiązane