Menu Zamknij

Raport z Programu Ambiwalencja Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska. 

Fundacja opublikowała Raport Programu Ambiwalencja z 2023 roku. Raport jest informacją o efektach programu. Zawiera informacje dotyczące opisu uczestników, rezultaty programu, rodzaje wsparcia uczestników a także dane liczbowe i rekomendacje.

Mieszkanie jako usługa mieszkaniowa i towarzyszące jej różnorodne usługi wsparcia lokatorów to obecnie najbardziej preferowana forma instrumentów przeciwdziałania bezdomności.

Mieszkanie wspomagane to usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.

Jednym z przykładów, w tym zakresie  jest „Projekt Ambiwalencja” realizowany przez Fundację Najpierw Mieszkanie Polska, który został również umieszczony jako przykład dobrej praktyki w „Wojewódzkim Programie Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2027″. Skierowany jest do osób, które po doświadczeniu bezdomności trafiły do lokali mieszkalnych z zasobów m.st. Warszawy.  Polega na wsparciu tych osób w  utrzymaniu się w samodzielnym mieszkaniu, walce z uzależnieniami, korzystaniu z pomocy lokalnych instytucji, budowaniu relacji zgodnych z normami społecznymi. Wsparcie realizowane jest w postaci indywidualnych spotkań  zespołu  wspierającego z  uczestnikami.

Fundacja opublikowała Raport Programu Ambiwalencja z 2023 roku, który zawiera informacje dotyczące opisu uczestników, rezultaty programu, rodzaje wsparcia uczestników a także dane liczbowe i rekomendacje.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: https://najpierwmieszkanie.org.pl/publikacje/plik/916222c5-c49d-48de-b61c-ae7dfe274687/

Opublikowano wKryzys bezdomności

Powiązane