Menu Zamknij

Rekrutacja na 2 terminy szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopień

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień” – I stopień.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą (na terenie województwa mazowieckiego) w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 30 godz., warsztaty 40 godz., staż w Ośrodka Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz.

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Prowadzimy rekrutację na 2 terminy szkoleń:

I szkolenie

I sesja 28-30 VIII 2019 r.

II sesja 12-13 IX 2019 r.

III sesja 2-4 X 2019 r.

IV sesja 17-18 X 2019 r.

 

II szkolenie

I sesja 4-6 IX 2019 r.

II sesja 25-27 IX 2019 r.

III sesja 10-11 X 2019 r.

IV sesja 14-15 XI 2019 r.

 

Miejsce szkolenia (wykłady, warsztaty, zakwaterowanie): Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.

Miejsce stażu: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12).

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie i zasadach uczestnictwa oraz Harmonogramie – w załącznikach.

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Fundacji Konstruktywnego Rozwoju(http://konstruktywny.eu/aktualnosci/)

 

 Program i zasady uczestnictwa

Harmonogram EPU I stopień-2019 I i II szkolenie

 

Linki do formularza zgłoszeniowego na stronę:

Formularz zgłoszeniowy EPU I stopień I szkolenie: (https://forms.gle/nuoAcsJtDcCTb3168)

Formularz zgłoszeniowy EPU I stopień II szkolenie: (https://forms.gle/UcX8r2vb3ddrWfDx5)

Opublikowano wAktualności

Powiązane