Menu Zamknij

Rozpoczęcie Kampanii społecznej “Dorośli dzieciom – Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii”

Konferencją prasową w dniu 28 września br. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczęło realizację kampanii społecznej o charakterze edukacyjno-informacyjnej, której celem nadrzędnym jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat szkodliwości zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych, w tym ogólna informacja dot. narkotyków i narkomanii. Konferencja prasowa odbyła się w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

Cała konferencja znajduje się pod adresem: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/127930,38,mazowiecka-mlodziez-w-niechlubnej-czolowce

Coraz popularniejsze stają się narkotyki, które traktowane są przez niektóre młode osoby jako element stylu życia. Ponadto, przynajmniej do niektórych z nich młodzi ludzie mają łatwy dostęp, a niektórzy dużą wiedzę na temat narkotyków, która nie chroni przed zażywaniem narkotyków. Warto zwrócić uwagę na brak wyrazistych norm moralnych, autorytetów, zaburzonej hierarchii wartości we współczesnym świecie, co w szczególności dotyczy młodych osób. Rodzice nie wiedzą jak uchronić dzieci przed zażywaniem narkotyków a ich niekiedy niewielka znajomość tematu powoduje jedynie postawy kontrolne, które nie są skutecznym środkiem ochrony dziecka przez narkotykami. Dziecko kontrolowane, traktuje narkotyki jak zakazany owoc. Rodzice jak również specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem narkomanii nie zawsze są w stanie „nadążyć” za zmieniającym się wzorami używania oraz pojawiającymi się nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Wśród celów szczegółowych znalazły się przede wszystkim:

 1. Wzrost świadomości rodziców, że aby uchronić dziecko przed niewłaściwą reakcją w konfrontacji z narkotykami należy z jednej strony mieć wiedzę o narkotykach a z drugiej dbać o trwałość, częstość i jakość merytoryczną oraz emocjonalną relacji rodzinnych.
 2. Pomoc rodzicom oraz specjalistom w poszerzaniu wiedzy na temat wychowania i wiedzy dotyczącej narkotyków i narkomanii.
 3. Zmniejszenie ryzyka używania narkotyków przez dzieci poprzez zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz ich wiedzy o narkotykach.
 4. Propagowanie i rozpowszechnienie materiałów dotyczących problemu narkotyków i narkomanii, które mogą pomóc rodzicom oraz specjalistom.

Planowane działania:

Działania informacjo-edukacyjne adresowane do dorosłych za pomocą tradycyjnych kanałów (np. prasa regionalna i ogólnokrajowa – wkładka regionalna) jak również w formie strony internetowej:

 1. Kampania została zainicjowana konferencją prasową dla mediów oraz przedstawicieli miast, gmin, organizacji pozarządowych oraz grup zawodowych skoncentrowanych wokół problematyki uzależnienia od narkotyków i narkomanii. Konferencja zostanie połączona z briefingiem prasowym.
 2. Istniejąca strona internetowa MCPS (www.mcps.com.pl) będzie zawierać materiały stworzone w ramach kampanii (artykuły, filmy itd.) oraz umieszczone (PDF lub jako link) na niej zostaną już istniejące materiały przygotowane przez inne instytucje.
 3. Wykorzystanie prasy jako medium, którego celem będzie szybkie i precyzyjne dostarczanie informacji na temat problemu narkotyków, dlatego też w ramach kampanii przygotowane zostaną artykuły, które zostaną opublikowane w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, w dodatku regionalnym (Mazowsze) oraz na stronie internetowej kampanii.
 4. Przygotowany plakat będzie miał na celu promocję kampanii jak również strony internetowej i będzie rozpowszechniany m.in. w placówkach pomocowych na terenie województwa mazowieckiego.
 5. Zostanie opracowana broszura z materiałami merytorycznymi kampanii, w której zawarte będą zawarte wszystkie materiały merytoryczne opracowane w trakcie jej trwania.
 6. Na stronie internetowej zamieszczona została aktualna baza placówek pomocowych na Mazowszu, co pozwoli osobom szukającym pomocy w łatwy sposób znaleźć odpowiednią placówkę.
 7. Jednym z elementów kampanii będzie strona Facebook (już istniejące konto MCPS), która będzie w szybki i prosty sposób komunikowała się z grupami docelowymi.
 8. Powstaną filmy, które zamieszczone będą na stronie internetowej/koncie FB. Celem filmów będzie pokazanie tego co dorośli (głównie rodzice i nauczyciele) mogą wobec dzieci by je chronić przed sięganiem po narkotyki. Filmy będą to pokazywały z perspektywy uzależnionego dziecka, rodzica uzależnionego dziecka, nauczyciela pracującego z uzależnionym dzieckiem i profesjonalisty z obszaru uzależnień.

Kampania społeczna objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

INFORMACJA PRASOWA

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KAMPANII SPOŁECZNEJ “DOROŚLI DZIECIOM – MAZOWSZE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII”

Biuro Kampanii:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Ul. Nowogrodzka 62A
02-002 Warszawa

Piotr Oniszk
Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień
Główny Specjalista
Koordynator Kampanii
email: piotr.oniszk@mcps.com.pl
tel.: 22 622 42 32 wew. 75

 

Opublikowano wAktualności, Kampania społeczna "Dorośli dzieciom - Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii"

Powiązane