Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2018-2020 ZADANIA PUBLICZNEGO – WSPARCIE PONADLOKALNYCH SYSTEMÓW POZYSKIWANIA, MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1583/380/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” Zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W ramach konkursu złożono łącznie 3 oferty na realizację zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 3 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Opublikowano wAktualności

Powiązane