Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

25  lipca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1280/424/23  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizacje wybranych ofert stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej pod numerami telefonów: 22 376 85 88, 22 376 85 97, 22 376 85 96.

Załączniki:

Uchwała nr 1280/424/23 z 25 lipca 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1280/424/23 – zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punków przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1280/424/23 – zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1280/424/23 – listy rezerwowe ofert 


26.07.2023 14:57

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane