Menu Zamknij

Samorządowa polityka senioralna na Mazowszu

biuletyn.png

Osoby w wieku emerytalnym to bardzo zróżnicowana wiekowo grupa od 60+ do 100+. Kiedy emeryt staje się seniorem to najczęściej myślimy o wieku 85+ ale także można tu mówić o sprawności i samodzielności życiowej, która nie odnosi się tylko do lat kalendarzowych. Stąd dla opisania polityki senioralnej konieczne jest odniesienie się do wielu dziedzin a dla jej opisania analizuje się między innymi; stan zdrowia, sytuację finansową, aktywność na ryku pracy, decyzje emerytalne, sytuację rodzinną, relacje społeczne i aktywność społeczną.

W niniejszym opracowaniu staraliśmy się przedstawić w przystępny sposób najważniejsze informacje z obszaru społecznego przydatne; dla seniora, jego rodziny, organizacji pozarządowych i samorządów z województwa mazowieckiego. W pierwszej części przedstawiamy podstawowe informacje statystyczne dot. demografii, w kolejnej pokazujemy dokumenty strategiczne ważne dla Mazowsza w odniesieniu do polityki senioralnej. Ostatnia część ma charakter informacyjno-edukacyjny o aktywności samorządów i organizacji pozarządowych w tym obszarze.

Niniejsze opracowanie jest wydawane w sposób tradycyjny w formie publikacji ale wszystkie informacje o i dla seniorów są dostępne na stronie internetowej samorządu województwa obsługiwanej przez MCPS pod adresem www.seniorzy.mcps.com.pl

Zachęcamy do kontaktów, przesyłania informacji o wydarzeniach i działaniach dla i o seniorach, które będziemy sukcesywnie publikować na stronie internetowej. Strona będzie stanowiła bazę wiedzy o usługach „bezpiecznych” dla seniorów i działaniach, które organizują, nadzorują i wspierają samorządy współpracując z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Opublikowano wPublikacje - Seniorzy

Powiązane