Menu Zamknij

Seminarium on-line „Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej” 28 października 2020 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminarium on-line – „Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej”, które odbędzie się 28 października 2020 r. (7 h dydaktycznych).

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z problematyką ochrony danych osobowych po nowelizacji przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do zakresu pomocy społecznej.

Seminarium poprowadzi: Robert Wakoń, Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,

  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium i materiały szkoleniowe,

  • uczestnicy seminarium nie ponoszą żadnych kosztów,

  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 26 października 2020 r.
Uwaga: przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Osoby zakwalifikowane na seminarium otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na seminarium.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 692 70 34 wew. 116
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Seminarium jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Formularz zgłoszeniowy Seminarium Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej

Opublikowano wAktualności, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane