Menu Zamknij

Seminarium on-line „Ustawa o pomocy społecznej” 3 listopada 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminarium on-line pt. „Ustawa o pomocy społecznej”. 

Terminy 3 listopada 2021 r. godz. 8:20-14:35

Celem seminarium jest zapoznanie adresatów spotkania z zagadnieniami ustawy o pomocy społecznej. Ustawa z 2004 roku doczekała się długo wyczekiwanych zmian w kilku ważnych aspektach. Ponadto sytuacja związana z epidemią koronawirusa COVID-19 poniekąd wymusiła na prawodawcach wprowadzenie dodatkowych przepisów w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


Wykonawcą seminarium jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Seminarium poprowadzi Pani Beata Rataj

  • Informacje organizacyjne:
    uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 27 października 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Osoby zakwalifikowane na seminarium otrzymają informację mailową.Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Seminarium jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane