Menu Zamknij

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie już po generalnym remoncie

Dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie już mogą uczyć się w nowoczesnym, bezpiecznym budynku. Sale do terapii integracji sensorycznej i innych zajęć, sala multimedialna i czytelnia, ale też kameralne pokoje z łazienkami w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie to tylko część zmian, jakie wprowadzono po remoncie. W tym ważnym projekcie pomogła dotacja w wysokości ok. 5 mln zł.

W 2020 r. podpisana została umowa na 4,9 mln zł dofinansowania z budżetu województwa projektu „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia” prowadzonego przez starostwo powiatu żyrardowskiego. Środki na ten cel pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowa powierzchnia – nowa oferta

– To ważny projekt, bo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ma być dostępny przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień spotykają się z wieloma różnymi barierami utrudniającymi im swobodne poruszanie się. Głównym zamierzeniem realizacji było podwyższenie jakości i liczby działań edukacyjno-terapeutycznych dla blisko 220 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do tej szkoły, rozszerzenie zakresu działań profilaktyczno-rehabilitacyjno-terapeutycznych

– mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu poprawione zostały warunki lokalowe ośrodka, a uczęszczająca tutaj młodzież ma możliwość skorzystania w pełni z oferowanych usług i działań. Przede wszystkim może samodzielnie funkcjonować i poruszać się po terenie szkoły. Efektywne wykorzystanie powierzchni to również poszerzenie oferty edukacyjnej m.in. o nowe zawody: sprzedawca, pomocnik pracownika hotelowego oraz nowe pomieszczenia rehabilitacyjno-terapeutyczne (duża sala do SI, sala rehabilitacji ruchowej, siłownia, sala stymulacji polisensorycznej, gabinety do pracy terapeutycznej, psychologa, pedagoga, logopedycznej).

Ośrodek w pełni dostępny

Remont i modernizacja tego ośrodka to bardzo ważne działanie, bez którego duża grupa osób nie mogłaby pełnoprawnie korzystać z usług przeznaczonych właśnie dla dzieci i młodzieży z różnego typu niepełnosprawnościami. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zlikwidowano bariery architektoniczne, zmodernizowano kuchnię i jadalnie, rozbudowano bibliotekę o salę multimedialną, czytelnię, siłownię i salę do terapii integracji sensorycznej

– mówi Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowa i adaptacja wewnątrz budynku pozwoliła na odzyskanie ok. 1065 m2 i utworzenie specjalistycznych gabinetów terapeutyczno-edukacyjnych. Ponadto roboty, które objęły również teren wokół SOSW przyczyniły się do budowy boiska wyposażonego w zestaw do gry w kosza, siatkę i piłkę ręczną, placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego wraz z urządzeniami do ćwiczeń i placem zabaw, parkingu, a także wykonanie ciągów komunikacyjnych i instalacji oświetlenia oraz wymianę ogrodzenia, instalację małej architektury.

Opublikowano wAktualności, Osoby z Niepełnosprawnością, Wyroznione

Powiązane