Menu Zamknij

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie przejdzie generalny remont

Sale do terapii integracji sensorycznej i innych zajęć, sala multimedialna i czytelnia, ale też kameralne pokoje z łazienkami w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie to tylko część zmian, jakie czeka ośrodek po generalnym remoncie. Decyzją zarządu i radnych województwa na ten cel przyznano ponad 5,6 mln zł dofinansowania ze środków PFRON. To pieniądze na prace budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W podpisaniu umów wzięli udział marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, radny województwa Adam Orliński, ze strony powiatu – starosta powiatu żyrardowskiego Beata Sznajder oraz wicestarosta powiatu żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, a także skarbnik powiatu żyrardowskiego Edyta Fedorowicz.

W maju tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu w kwocie 17 mln zł na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród nich są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowe, roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł.

O dojrzałości moralnej naszego społeczeństwa świadczy stosunek do tych środowisk, które określa się jako najsłabsze. To ważny projekt, bo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ma być dostępny przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień spotykają się z wieloma różnymi barierami utrudniającymi im swobodne poruszanie się – mówił marszałek Adam Struzik.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich projekt z Żyrardowa.

Remont i modernizacja tego ośrodka to bardzo ważne działanie, bez którego duża grupa osób nie mogłaby pełnoprawnie korzystać z usług przeznaczonych właśnie dla dzieci i młodzieży z różnego typu deficytami – dodał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Na generalny remont i modernizację budynku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał łącznie ponad 5,6 mln zł. Prace obejmą remont internatu – gdzie wydzielone będą kameralne pokoje z łazienkami oraz świetlice, obiektu szkoły, zespołu pomieszczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych, pomieszczeń związanych z żywieniem oraz obszaru na zewnątrz budynku. Ośrodek czekają więc wielkie zmiany, które pozwolą nie tylko poprawić bezpieczeństwo podopiecznych, ale też stworzą nowe warunki do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przygotowana zostanie sala multimedialna i czytelnia, siłownia oraz sale integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, stymulacji polisensorycznej, komunikacji alternatywnej, reedukacji indywidualnej, terapii logopedycznej, arteterapii. Istotnym elementem będzie również zagospodarowanie obiektu z zewnątrz. Wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-rehabilitacyjny, parking przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie i obiekty małej architektury. W obiekcie zostanie zamontowana winda. Przekazane dofinansowanie pokryje połowę kosztów inwestycji, drugą część poniesie starostwo żyrardowskie.

Pliki do pobrania:

[download id=”22943″]

 

mp3 marszałek Adam Struzik o dofinansowaniu dla powiatu żyrardowskiego

mp3 Aleksander Kornatowski p.o. dyrektora MCPS o projekcie

mp3 Beata Sznajder starosta powiatu żyrardowskiego o remoncie SOSW w Żyrardowie

 

[download id=”22946″]

 

[download id=”22949″]

 

[download id=”22952″]

 

[download id=”22955″]

 

[download id=”22958″]

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

 

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane