Menu Zamknij

Spotkanie dotyczące dyskryminacji środowiska osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Artur Świercz wziął udział w spotkaniu poświęconemu dyskryminacji środowiska osób z niepełnosprawnościami z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Spotkanie odbyło się 5 maja i było zorganizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Obchody były okazją do dyskusji na temat skali dyskryminacji środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz sposobom przeciwdziałania temu zjawisku.

W debacie brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz studenci, którzy są osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pełnomocnik członkiem Rady Konsultacyjnej Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych WSIiZ

Na zakończenie spotkania Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych wręczono powołanie do współpracy przy Radzie Konsultacyjnej Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych WSIiZ.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnoprawnych został ustanowiony na początku lat 90. XX wieku we Francji jako dzień godności osób niepełnosprawnych – Rendez-vous de la Dignité (Spotkanie z godnością).

Opublikowano wOsoby z Niepełnosprawnością

Powiązane