Menu Zamknij

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Mazowsza w celu omówienia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Mazowsza.

Termin: 19 stycznia 2023 r. od godziny 9:00 (w sytuacji dużej ilości zgłoszeń dopuszczamy możliwość zorganizowania drugiej tury spotkania od godziny 12:30).

Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, sala konferencyjna IV p., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe lub zmienione zapisy w stosunku do obowiązujących w 2022 roku.

W związku z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącą ogłoszenia otwartego konkursu ofert na lata 2023 – 2025 z dnia 3 stycznia 2023 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadania pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2023 – 2025” zostaną również omówione informacje specyfikujące zadanie.

Zgłoszenia na spotkanie (nie więcej niż 2 przedstawicieli z organizacji) są przyjmowane na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF, wyłącznie e-mailem na adres: katarzyna.warmijak@mcps.com.pl najpóźniej do 13 stycznia 2023 roku do godz. 13:00

Sala w której odbędzie się spotkanie wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację drogą mailową.

Opublikowano wOsoby z Niepełnosprawnością

Powiązane