Menu Zamknij

Świetlice socjoterapeutyczne z dodatkowym wsparciem

Na zdjęciu znajdują się dyrektorzy MCPS przekazujący gadżety dla świetlic terapeutycznych.

Na Mazowszu działa ponad 150 świetlic, których codzienna działalność pomaga dzieciom w trudnej sytuacji życiowej odnaleźć poczucie bezpieczeństwa. Teraz placówki zostały dodatkowo wsparte materiałami dydaktyczno-profilaktycznymi.

Zazwyczaj praca świetlicy odbywa się w ustalonym rytmie, podczas którego dzieci mogą np. odrabiać prace domowe, przygotowywać się do lekcji, ale też wziąć udział w dodatkowych zajęciach. Czas bezpiecznej zabawy to również moment na to, by uczyć najmłodszych prawidłowego funkcjonowania w grupie, poznawania zasad zdrowego stylu życia i uczenia się radzenia sobie w trudnych społecznie sytuacjach. Wychowawcy współpracują również z członkami rodziny dziecka, prowadząc dla nich zajęcia i integrując całe rodziny.

Nauka przez zabawę

Do ponad 100 mazowieckich placówek wsparcia dziennego trafiły właśnie zestawy profilaktyczno-dydaktyczne. Każda ze świetli otrzymała zestaw puzzli oraz kolorowanej dla dzieci i dorosłych, notesów oraz opracowanych przez specjalistów ulotek dotyczących profilaktyki uzależnień. Wśród tematów, które mogą być posłużyć zarówno wychowawcom, jak rodzicom oraz podopiecznym są: „Alkohol i młodzież”, „Postępowanie w sytuacji, kiedy dziecko zażywa narkotyki”, „Narkotyki – sygnały ostrzegawcze”, „Alkohol a funkcjonowanie rodziny”, „Co chroni dzieci i młodzież przed sięganiem po narkotyki”.

Na początku lutego zestawy dla 45 świetlic prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Oddział Mazowiecki) odebrała z rąk dyrektora Aleksandra Kornatowskiego i wicedyrektora Mariusza Budziszewskiego prezes oddziału – Monika Jagodzińska.

Prowadzone programy socjoterapii

W sumie do świetlic, które odpowiedziały na naszą ofertę, trafi 800 opakowań puzzli, 6 000 kolorowanek – dla dzieci i dorosłych, 800 notesów i 25 000 materiałów dydaktycznych w formie ciekawych ulotek. To dodatkowe wzmocnienie prowadzonych dotychczas działań.

W ostatnich trzech latach 22 świetlice socjoterapeutyczne otrzymały 3,5 mln zł dotacji, dzięki którym możliwe jest prowadzenie programu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Co ważne – we wszystkich działaniach wsparciem objęci są także rodzice lub opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane