Menu Zamknij

Świetlice socjoterapeutyczne z kolejnym wsparciem

Samorząd województwa mazowieckiego po raz drugi w tym roku przekazuje zestawy profilaktyczno-dydaktyczne, które trafią do łącznie ponad 100 świetlic socjoterapeutycznych z całego Mazowsza.

Na Mazowszu działa ponad 150 świetlic czyli placówek wsparcia dziennego, których funkcjonowanie pomaga dzieciom w trudnej sytuacji życiowej odnaleźć poczucie bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość odrabiać prace domowe, przygotowywać się do lekcji, ale też wziąć udział w dodatkowych zajęciach i co bardzo ważne uczyć się prawidłowego funkcjonowania w grupie. Dzięki organizowanym warsztatom uczestnicy poznają np. zasady zdrowego stylu życia czy uczą się radzenia sobie w trudnych społecznie sytuacjach. Ważne jest to, że wychowawcy współpracują z członkami rodziny dziecka, prowadząc dla nich zajęcia, a przede wszystkim integrując całe rodziny

mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Nauka i zabawa w jednym

Monika Jagodzińska – prezes  Mazowieckiego oddziału Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymała zestawy dla 50 placówek, które wręczyła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Co znalazło się w tych zestawach? Zabawki sensoryczne, układanki tetris, kolorowe kredy, opaski odblaskowe, ale też ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień: „Alkohol i młodzież”, „Postępowanie w sytuacji, kiedy dziecko zażywa narkotyki”, „Narkotyki – sygnały ostrzegawcze”, „Alkohol a funkcjonowanie rodziny”, „Co chroni dzieci i młodzież przed sięganiem po narkotyki”.  Świetlice otrzymały teraz 800 opakowań puzzli, 2 000 kolorowanek – dla dzieci i dorosłych, 300 zabawek sensorycznych, 3000 opasek odblaskowych, 100 opakowań kredy i 25 000 materiałów dydaktycznych w formie ciekawych ulotek – to dodatkowe wzmocnienie prowadzonych dotychczas działań.

Ciągłe wsparcie

W ostatnich trzech latach 22 świetlice socjoterapeutyczne otrzymały 4,5 mln zł dotacji, dzięki którym możliwe jest prowadzenie programu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Wsparciem objęci są także rodzice lub opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane