Menu Zamknij

Szansa na terapię dla dzieci z FAS

Ubiegłoroczny pilotaż ze specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD przyniósł świetne efekty. W projekcie wzięło udział więcej rodzin – ponad 100 – niż pierwotnie zakładano. Dlatego w tym roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zdecydowało się kontynuować te działania, planując podpisanie umów od razu na 3 lata. Organizacje pozarządowe mają do wykorzystania na ten cel 750 tys. zł.

Zarówno alkoholowy zespół płodowy (FAS) jak i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) są klasyfikowane jako jednostka chorobowa obejmująca dysmorfię twarzy, nieprawidłowe wzrastanie oraz zaburzenia centralnego układu nerwowego dziecka. Mają też wpływ na rozwój intelektualny i społeczny – zarówno w okresie dorastania, jak i po osiągnięciu dorosłości. FAS/FASD jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

– Niektóre dzieci mogą przejawiać subtelne symptomy, będące efektem pośredniego kontaktu z alkoholem w życiu płodowym, które widoczne staną się dopiero w wieku szkolnym. Mogą to być problemy z nauką czy zachowaniem. W wielu przypadkach trudno jest o diagnozę, a przez to opóźnia się pomoc. Szczególnie w przypadku dzieci adoptowanych i tych będących w pieczy zastępczej nie zawsze ma się pełny obraz tego, jak przebiegała ciąża. Dlatego z myślą o tych rodzinach chcemy zapewnić możliwość terapii, konsultacji, pomoc dla tych rodzin i dzieci

– podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Planowane wsparcie ma objąć minimum 40 dzieci z 40 rodzin umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej, w tym instytucjonalnej. Ubiegłoroczny pilotaż przeprowadzony był tylko w powiatach subregionu radomskiego. W tym roku nie ma takich ograniczeń.

Działania wynikające z realizacji projektu będą obejmować zarówno diagnozę psychologiczno-pedagogiczną rodzin z dziećmi z podejrzeniem lub stwierdzeniem FAS/FASD, jak i realizację programu terapeutycznego lub wskazanie kierunków i możliwości terapii. Możliwe też będą konsultacje w zakresie skutecznych metod i kierunków pracy z dzieckiem. Wszystkie to ma na celu pomóc dzieciom z FAS, a jednocześnie podnieść kompetencje rodziców i osób prowadzących wszelkie formy pieczy zastępczej

– podkreśla Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny.

Jak podaje Ośrodek Badania Opinii Publicznej (TNS OBOP), co szósta kobieta w wieku 18-35 lat uważa, że mała dawka alkoholu nie szkodzi matce i dziecku, a 35 proc. badanych było świadkiem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Natomiast jedna trzecia ankietowanych kobiet, które urodziły jedno lub więcej dzieci, przyznaje się do spożywania niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży. Co roku w Polsce rodzi się około 1000 dzieci z FAS na 300 000 urodzeń. Jedno na sto dzieci cierpi na zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez ich matki w czasie ciąży, a jedno na pięćset dzieci ma FAS. Na świat przychodzi 10 razy więcej dzieci z pełnoobjawowym FAS niż z zespołem Downa.

Tegoroczny otwarty konkurs ofert poradnictwo dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD przewiduje trzyletnie umowy z organizacjami pozarządowymi. Oferty można składać do 13 kwietnia 2021 r. przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl dostępnym na stronie:

https://witkac.pl/public/#/Urzad/Index/197

Wszelkie dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdują się również na stronie:

https://bip.mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-otwarte-konkursy-ofert/wspieranie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-poradnictwa-dla-rodzin-z-dziecmi-z-fas-fasd/.Hanna Maliszewska
Rzeczniczka Prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 798 810 794
e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane