Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Kodeks postępowania administracyjnego” 22 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line – Kodeks postępowania administracyjnego, które odbędzie się 22 czerwca 2021 r. (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas spotkania omówiona zostanie ustawa pod kątem stosowania jej w odniesieniu do pomocy społecznej. Kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasady prowadzenia postępowań administracyjnych m.in. w aspekcie decyzji administracyjnych, wydawania zaświadczeń, rozstrzygania sporów oraz postępowania w sprawach skarg i wniosków.

Szkolenie poprowadzi: Julian Wójtowicz, Lauren Peso Polska S.A.

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłane go e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 17 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57

e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia: 


Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane