Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej” 8 listopada 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkolenia on-line pt. „Ustawa o pomocy społecznej”. 

Terminy 8 listopada 2021 r. godz. 8:20-14:35

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas spotkania omówiona zostanie ustawa pod kątem stosowania jej w odniesieniu do pomocy społecznej. Kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasady prowadzenia postępowań administracyjnych m.in. w aspekcie decyzji administracyjnych, wydawania zaświadczeń, rozstrzygania sporów oraz postępowania w sprawach skarg i wniosków.


Wykonawcą szkolenia jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Szkolenie poprowadzi Pani Beata Rataj

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 27 października 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.


Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane