Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Motywowanie uczestników procesu terapeutycznego do aktywnego uczestnictwa – nowoczesne metody i formy terapii” 16 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Motywowanie uczestników procesu terapeutycznego do aktywnego uczestnictwa – nowoczesne metody i formy terapii”, które odbędzie się 16 czerwca 2021 r. (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi motywowania uczestników procesu terapeutycznego do aktywnego uczestnictwa. Podczas szkolenia zostaną przedstawione i omówione metody oraz formy terapii. Zaprezentowane również zostaną sposoby komunikacji i zarządzania emocjami w procesie terapeutycznym.

Szkolenie poprowadzi: Marta Michalska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej oraz pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłane go e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 11 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl


Materiały ze szkolenia: Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane