Menu Zamknij

Szkolenie on-line: „Pomoc dzieciom z FAS i FASD” 19 listopada 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line pt. „Pomoc dzieciom z FAS i FASD”. 

Terminy 19 listopada 2021 r. godz. 8:20-14:35.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami FAS i FASD. FAS to poważny zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Podczas szkolenia omówiona zostanie problematyka związana z przyczynami i konsekwencjami FASD oraz rozpoznaniem choroby u dziecka, które zostało nią dotknięte. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia związane z możliwością pracy z dzieckiem z zespołem FAS, a także wsparcia rodziców w opiece nad dzieckiem z FASD.


Wykonawcą szkolenia jest: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Kłysz


Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 16 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.


Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane