Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” 25 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, które odbędzie się 25 czerwca 2021 r. Godz. 8:00-14:30 (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy jak również z zasadami postepowania wobec osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemoc w rodzinie. Podczas spotkania omówione zostaną kompetencje służb i instytucji pomocy społecznej.

Szkolenie poprowadzi: Jacek Popów, Artur Cienkosz / Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 22 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57

e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia: 


Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane