Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Sytuacja dziecka w rodzinie w kryzysie – zasady współpracy służb instytucji pomocy” 17 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line – „Sytuacja dziecka w rodzinie w kryzysie – zasady współpracy służb instytucji pomocy”, które odbędzie się 17 czerwca 2021 r. (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką sytuacji dzieci w rodzinie w kryzysie. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące prawidłowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie w kryzysie, określenia poziomu i zakresu pomocy oraz współpracy służb instytucji pomocy.

Szkolenie poprowadzi: Weronika Stodulska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłane go e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 14 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57

e-mail: szkolenia@mcps.com.plSzkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane