Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Zarządzanie zasobami ludzkimi – dla kadry kierowniczej JOPS – teoria i aspekty praktyczne” 18 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Zarządzanie zasobami ludzkimi – dla kadry kierowniczej JOPS – teoria i aspekty praktyczne”, które odbędzie się 18 czerwca 2021 r. (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy kadry kierowniczej z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas szkolenia uczestnicy poszerzą wiedzę między innymi z nowoczesnych metod rekrutacji pracowników, wypracowania i utrzymania pozytywnych relacji w zespole, budowania swojego wizerunku jako pracodawcy oraz jak skutecznie zarządzać planem pracy.

Szkolenie poprowadzi: dr Teresa Wagner-Tomaszewska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłane go e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl


Materiały ze szkolenia: 

Filmy prezentowane podczas szkolenia:

– Początkujący menedżer – 3 porady dla zaczynających zarządzać:

–  Role grupowe wg Belbina: 


Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane