Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne pt. „Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych” – 25 października 2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pt. „Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych“.

Termin szkolenia: 25 października 2022 r.

Godziny szkolenia: 9:00-16:15

Miejsce szkolenia: ul. Mszczonowska 6, Warszawa.

Wykonawcą szkolenia jest: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

Szkolenie poprowadzi: Pani Ilona Anczarska

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Rozwiązywanie sporów, które prowadzą do wyników typu “wygrany – wygrany” pozwoli na zachowanie dobrych relacji pomiędzy stronami konfliktu. Szkolenie doskonali umiejętność zarządzania konfliktem, radzenia sobie z trudną sytuacją przy jednoczesnym wykorzystywaniu potencjału tkwiącego w sporze.  

Informacje organizacyjne:

·         uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,

·         organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały dydaktyczne, poczęstunek kawowy oraz obiad,

·         uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i parkingu we własnym zakresie,

·         liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc nie później niż 17 października 2022 r. – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: (22) 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Materiały do pobrania:

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane