Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne „Zarządzanie czasem i efektywna organizacja pracy – dla kadry kierowniczej JOPS” 19 listopada 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkolenia stacjonarnym pt. „Zarządzanie czasem i efektywna organizacja pracy – dla kadry kierowniczej JOPS”. 

Terminy 19 listopada 2021 r. godz. 8:30-16:00.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące rangowania zadań, określania priorytetów.


Miejsce: GoldenFloor (al. Jerozolimskie 123a, Warszawa)


Wykonawcą szkolenia jest: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych

Szkolenie poprowadzi Pani Barbara Turzyńska


Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 16 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.
Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane