Menu Zamknij

Szkolenie z profilaktyki uzależnień behawioralnych

Uzależnienia behawioralne, profilaktyka, a także nowe zadania samorządów gminnych w tym zakresie – to tylko niektóre z kwestii poruszanych w trakcie szkolenia zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Problemy związane z uzależnieniem często wpływają na wiele sfer życia oraz najbliższych. Picie alkoholu, palenie tytoniu czy przyjmowanie narkotyków zwykle negatywnie odbija się nie tylko na naszym zdrowiu fizycznym, ale również psychicznym.

– Uzależnienia od czynności – hazardu, korzystania z internetu, ale nawet od zakupów – często sprawiają, że tracimy czas i pieniądze, mamy coraz gorszy kontakt z rodziną oraz najbliższymi. Niestety problem związany z różnymi uzależnieniami wciąż jest aktualny. Chcemy tym szkoleniem wprowadzić przedstawicieli samorządów gminnych w temat, którym na co dzień zajmują się, w ramach poszerzania usług na swoim terenie

– mówiła dziś Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Liczy się profilaktyka

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zorganizowało szkolenie „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym”, w trakcie którego omówiono m.in. uzależnienia behawioralne – jego rodzaje i czynniki ryzyka. O tym, jakie działania podejmować i do jakich grup je adresować, by dobrze prowadzić profilaktykę takich uzależnień, mówiła dziś Magdalena Rowicka – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psycholożka, badaczka uzależnień behawioralnych i zachowań kompulsywnych.

Temat związany z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych przedstawiła Dorota Jaszczak-Kuźmińska, kierownik Programów Lokalnych w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W trakcie szkolenia Marcin Sochocki, socjolog, autor i współautor kilkudziesięciu projektów badań społecznych, dokonał prezentacji programów „Loguj się z głową” oraz „Wspólne kroki” przygotowanych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zmiany w Wojewódzkim Programie Profilaktyki Uzależnień

– Głównym celem wojewódzkiego programu jest ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w naszym regionie. Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia, a do tego roku, od zmiany ustawy, również zawiera zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. Zajmowaliśmy się tym tematem od wielu lat, prowadząc konferencje i szkolenia dla różnych grup odbiorców. Teraz chcemy wyposażyć w wiedzę przede wszystkim przedstawicieli gmin, na których ustawa nakłada nowe obowiązki

– powiedział Mariusz Budziszewski zastępca dyrektora MCPS ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny

W latach 2019-2021 r. w dziesięciu szkoleniach „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych” organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wzięło udział 300 osób. W tym roku bieżącym organizowane są dwa szkolenia „Edukator profilaktyki uzależnień behawioralnych” dla 60 osób i sześć szkoleń „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych” dla 180 osób. Poza tym co roku organizowane były konferencje na ten temat.

W związku z postępem technicznym, rozwojem technologii mediów cyfrowych i jednoczesnym wzrostem zaburzeń więzi rodzinnych, problem uzależnień behawioralnych będzie się nasilał i wymagał od wszystkich większej pracy i zaangażowania.

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane