Menu Zamknij

TPD Helenów, szpital gruźliczy w Otwocku i radomskie Stowarzyszenie „Karuzela” z dotacją na tzw. roboty budowlane

TPD Helenów, szpital gruźliczy w Otwocku i radomskie Stowarzyszenie „Karuzela” z dotacją na tzw. roboty budowlane

 Centrum rehabilitacji w Helenowie będzie mieć nowe boisko z bieżnią, przy hospicjum w Otwocku powstanie ogród sensoryczny, a radomski Instytut Rozwoju Dziecka prowadzony przez Stowarzyszenie „Karuzela” dzięki rozbudowie będzie mógł poszerzyć ofertę o szkołę. To planowane efekty dofinansowania, na które właśnie podpisano umowy. Środki przekazane przez samorząd województwa pochodzą z PFRON i przeznaczone są właśnie na tzw. roboty budowlane dotyczące obiektów służących osobom z niepełnosprawnościami.

W maju tego roku sejmik województwa mazowieckiego podzielił środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu w kwocie łącznie 17 mln zł na zadania, które realizuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na tak zwane roboty budowlane przeznaczono ponad 7,5 mln zł. I właśnie dziś w ramach tych środków podpisaliśmy pierwsze umowy po rozstrzygnięciach konkursowych z trzema podmiotami na realizację tzw. dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zgodnie z tzw. ustawą o rehabilitacji (ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) samorządy województw mają możliwość dofinansowania wspomnianych działań. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom. Na 2020 r. PFRON przeznaczył samorządowi województwa prawie 17 mln zł (16 961 578,00 zł) na realizację ustawowych zadań. Wśród nich są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowe, tzw. roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich trzy, na które właśnie podpisano umowy.

Wielofunkcyjne boisko w Helenowie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało ponad 743 tys. zł dotacji, która pozwoli im stworzyć odpowiednią infrastrukturę sportową przy jednej z ich placówek.

W naszym ośrodku, który jest ośrodkiem o standardzie europejskim dla dzieci, które są niepełnosprawne, nie było niestety boiska z prawdziwego zdarzenia – wyjaśnia Wiesław Kołak, prezes zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – Teraz powstanie boisko, a przy nim bieżnia, wiec będzie to taki mały stadionik. W tej chwili, jak wiemy niepełnosprawność jest rekompensowana również w sporcie – po każdej olimpiadzie jest paraolimpiada. Ma to więc dla naszych podopiecznych ogromne znaczenie.

Centrum „Helenów”, gdzie prowadzona jest działalność szkolna (szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, liceum ogólnokształcące), a także rehabilitacja społeczna i zawodowa dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnych będzie mieć teraz dodatkowe miejsce do aktywności sportowej. Powstanie tam wielofunkcyjne boisko z płytą o sztucznej nawierzchni utwardzonej (wymiary 64,4 m x 43,8 m) z wyposażeniem do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, minigolfa oraz bieżni okrężnej. Oczywiście całość stworzona tak, by osoby z niepełnosprawnością, w tym ruchową, mogły uprawiać bezpiecznie sport, ponieważ odgrywa on ważną rolę w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej przez TPD. Nie jest traktowany tylko jako rekreacja, ale przede wszystkim jako rozwijanie aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych, a także jedno z działań integracyjnych.

Sensoryczny ogród przy hospicjum w Otwocku

Prawie 60 tys. zł otrzymało Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy prowadzące Hospicjum Stacjonarne w Otwocku. W ramach dotacji powstanie ogród o powierzchni 624 m kw. z przeznaczeniem dla pacjentów przebywających w hospicjum. Będzie to miejsce oddzielone od przestrzeni na zewnątrz ogrodzeniem z pnączami. Wykonane zostaną pergole, a nasadzenie roślin zostanie przemyślane tak, by pobudzały zmysły zapachami, kolorem drzew, krzewów i bylin. W ogrodzie znajdzie się altana z urządzeniami imitującymi odgłosy przyrody, huśtawki i ławki do wypoczynku oraz oczko wodne. Poza tym zamontowane będą karmniki, budki lęgowe i pudełka dla ptaków. Ogród będzie podświetlany – z możliwością kolorowego oświetlenia. Powstanie też instalacja tworząca system nawadniania.

Ogród ten pozwoli naszym pacjentom spędzić czas również poza budynkiem, w otoczeniu zieleni. Możliwe w nim będą też odwiedziny pacjentów – tłumaczy Antoni Błachnio, dyrektor Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. – To niezwykle pożyteczna inwestycja, która pozwoli podopiecznym z hospicjum spełnić wiele ich pragnień, zwłaszcza w końcowej drodze życia.

Pacjenci hospicjum ze względu na stan zdrowia mają ograniczenia w poruszaniu się. W trosce o ich kondycję w ogrodzie będzie podjazd o łagodnym nachyleniu, a wybudowane tam chodniki będą miały gładką nawierzchnię.

Utworzenie ogrodu sensorycznego pozwoli na prowadzenie rehabilitacji społecznej przez terapię ogrodniczą (hortiterapię), w zależności od indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych w formie biernej (kontakt z przyrodą, spacery) lub czynnej (aktywność i udział w pracach ogrodniczych). Tak stworzona przestrzeń będzie też miejscem integracji z członkami rodziny, znajomymi, wolontariuszami.

Szkoła i przedszkole w Instytucie Rozwoju Dziecka w Radomiu

Radomskie Stowarzyszenie „Karuzela” dzięki ponad 128,5 tys. zł dotacji poszerzy działalność Instytutu Rozwoju Dziecka – Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji o nowe usługi edukacyjne.

Kilka lat temu rozpoczęłyśmy tworzenie Instytutu Rozwoju Dziecka. Jest to nasz pomysł, a tak naprawdę odpowiedź na potrzeby mieszkańców i naszych beneficjentów na kompleksową terapię dzieci – od małego dziecka po dzieci dorosłe, jeśli można tak powiedzieć – opowiada o projekcie Stowarzyszenia „Karuzela” jego prezes, Sylwia Waśkiewicz. – Zakładamy, że w instytucie będzie przedszkole, żłobek, szkoła podstawowa. Dodatkowo bardzo dobrze, na wysokim poziomie stojąca rehabilitacja zdrowotna dzieci.

W obiekcie przy ul. Starokrakowskiej 135 w Radomiu, w którym będzie się mieścić przedszkole i szkoła podstawowa, wymienione zostaną podłogi, instalacja wodno-kanalizacyjna, dobudowana klatka schodowa i utworzone dodatkowe wejścia. Adaptacja tego budynku zakłada też dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Środki, które dzisiaj otrzymaliśmy, zostaną przeznaczone na remont budynku szkoły. Jest już tam żłobek, przedszkole, a teraz kolejny etap budowy tego instytutu – dodaje wiceprezes Katarzyna Ziętek. – Planujemy, żeby to wszystko odbyło się jeszcze w tym roku, żeby jeszcze w tym roku ruszyły klasy 1-3. A później będziemy realizować dalsze etapy.

Poza placówkami oświatowymi będzie tam prowadzona również rehabilitacja społeczna przez interwencję psychosocjoterapeutyczną (m.in. terapia pedagogiczna i inne metody psychoterapeutyczne). Oferta kierowana będzie do dzieci z zaburzeniami zachowania, takimi jak zespół Aspergera, autyzm, ADHD oraz ich rodzin.

 

[download id=”22326″]

 

[download id=”22329″]

 

[download id=”22332″]

 

[download id=”22335″]

 

[download id=”22338″]

 

[download id=”22341″]

 

 

 

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe

Powiązane