Menu Zamknij

Uproszczona oferta na realizację zadania w obszarze “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Powstań Bracie na realizację zadania publicznego pt. „Ku wolności przez trzeźwość”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do uproszczonej oferty należy zgłaszać do p. Patrycji Bień, tel.: 22 376 85 78, e-mail: patrycja.bien@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załącznik:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Powstań Bracie


22.02.2024 7:00

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje

Powiązane