Menu Zamknij

Uproszczona oferta na realizację zadania w obszarze “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze “Profilaktyka uzależnień”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia Pomocy dla Osób z Niepełnosprawnościami „Drzewo Marzeń” w Adamowie na realizację zadania publicznego pt. „Profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnościami”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do uproszczonej oferty należy zgłaszać do p. Katarzyny Kępczyńskiej, tel.: 22 376 85 80, e-mail: katarzyna.kepczynska@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załącznik:


02.02.2024 r. 10:55

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje, Tryb pozakonkursowy

Powiązane