Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”


Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich Bielinianki na realizację zadania publicznego pn. “Aktywni seniorzy”, w obszarze “Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Małgorzaty Pomiernej, tel.: (22) 376 85 10, e-mail: malgorzata.pomierna@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.
Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontak


Załącznik:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Koło Gospodyń Wiejskich Bielinianki


15.03.2024 09:40

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje

Powiązane