Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji NA TEMAT- Pracowni Profilaktyki i Terapii Uzależnień  na realizację zadania publicznego pn. „Razem Możemy Więcej” ,w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Anety Purzyckiej , tel.: (22) 376 85 73, e-mail: aneta.purzycka@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.
Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załączniki:


10.04.2024 10:20

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Aneta Purzycka

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje, Tryb pozakonkursowy

Powiązane