Menu Zamknij

VI Sejmik Senioralny na Mazowszu

Ocena jakości życia osób starszych w dobie pandemii Covid-19, pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów oraz psychologiczne aspekty pandemii i sposoby radzenia sobie z jej negatywnymi skutkami – to tylko niektóre z tematów omawianych 28 września w trakcie VI Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego.

Jak co roku spotkanie było adresowane do osób starszych z terenu województwa mazowieckiego – w szczególności do przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, klubów seniora, instytucji, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych, oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Tematami przewodnimi były m.in. przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 u osób starszych, sytuacja seniorów w pandemii, utrata osoby bliskiej, formy wsparcia, możliwości podniesienia jakości życia osób starszych oraz działania dotyczące profilaktyki uzależnień skierowane do seniorów.

– Chcemy poprawić funkcjonowanie seniorów w sferze behawioralno-poznawczej, emocjonalnej oraz ich ogólnego stanu psychicznego. Przeznaczyliśmy 900 tys. zł m.in. na konsultacje indywidualne z psychologiem, prowadzenie telefonu zaufania, tworzenie grup wsparcia czy prelekcje i warsztaty ze specjalistami. Naszym zadaniem jest prewencja oraz należyta opieka, która należy się seniorom

 – mówiła członek zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc.

Negatywny wpływ pandemii

Samorząd województwa mazowieckiego w tym roku rozpoczął działania w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, pełnomocnik zarządu województwa ds. polityki senioralnej omówiła temat pomocy niemedycznej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów.

Starość często wiąże się z samotnością. W dobie pandemii COVID-19 zjawisko to przybrało na sile. Czas pandemicznego zamknięcia i konieczność ograniczenia kontaktów społecznych wzmocniły u wielu osób starszych poczucie samotności i wykluczenia, skutkując obniżeniem nastroju, a w skrajnych przypadkach – wywołując depresję. Chcemy uwrażliwiać nagłaśniać temat psychologicznych aspektów pandemii

– tłumaczyła Elżbieta Bogucka.

Co po izolacji społecznej?

O psychologicznych aspektach pandemii koronawirusa i sposobach radzenia sobie z jej negatywnymi skutkami, mówił dr Marcin Sękowski, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

– Zawsze w społeczeństwach istnieje grupa osób mniej odpornych na sytuację zagrożenia zdrowia, bardziej lękowych. Osoby starsze nie powinny się wstydzić szukania kontaktu z drugą osobą, prosić o pomoc, a nawet korzystać z profesjonalnego wsparcia

– mówił dr Marcin Sękowski.

Natomiast oceny jakości życia osób starszych w dobie pandemii Covid-19 podjął się dr Rafał Bakalarczyk, członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

– Ponad połowa badanych 60-latków deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią, rozluźniły się relacje społeczne, wzrósł znacząco poziom realnej, często zupełnej, izolacji społecznej. A ponad 60 proc. badanych deklaruje, że trudniej jest im skorzystać z usług leczniczych lub rehabilitacyjnych, a prawie 2/3 ma problem z dostaniem się do lekarza specjalisty lub internisty

– powiedział dr Rafał Bakalarczyk w swojej prezentacji.

Realna pomoc 

– Nasze działania na rzecz osób starszych zawsze łączyły w sobie wsparcie tych potrzebujących pomocy, dotacje na tworzenie telefonów zaufania, budowanie sieci kontaktów, z działaniami aktywizującymi. W tym roku dofinansowaliśmy wiele inicjatyw, które pozwalają seniorom skupić się na poszerzaniu swojej wiedzy, na szukaniu ciekawych zajęć jak np. pakiety edukacyjne czy internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów

– dodał Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora MCPS.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Tomasz Osadnik przybliżył uczestnikom spotkania powstającą kampanię społeczną, dotyczącą nadużywania alkoholu przez seniorów, szczególnie zgubnego połączenia leków i alkoholu.

–  Problem uzależnienia wśród seniorów jest wciąż marginalizowany. Naszym celem jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości alkoholu w połączeniu z lekami. Niedługo ruszy kampania skierowana nie tylko do seniorów, ale również ich opiekunów

– dodał Tomasz Osadnik. 

Uczestnicy spotkanie mieli okazję dowiedzieć się, jak wspierać i aktywizować seniorów z wykorzystaniem ekonomii społecznej. Omówiono możliwości tworzenia stowarzyszeń, fundacji czy przedsiębiorstw społecznych, w których osoby starsze mogą realizować swoje pasje lub być wsparciem dla innych.

Postulaty

W trakcie VI Sejmiku Senioralnego spisano postulaty, które zostały zaproponowane przez uczestników konferencji. Wśród nich znalazły się m.in: więcej szkoleń, które ułatwia korzystanie z komputerów i smartfonów (to pozwoli zapobiec wykluczeniu cyfrowemu seniorów) oraz propozycja utworzenia nowego kierunku na uczelniach pedagogicznych, którego celem byłoby kształcenie opiekunów rodzinnych osób starszych. To tylko niektóre z zaproponowanych przez uczestników zmian.

Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794,

e-mail rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wInformacje prasowe, Wyroznione

Powiązane