Menu Zamknij

VIII Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego za nami

Pod koniec października Aula Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce wypełniła się osobami starszymi oraz ich sojusznikami. Podczas kilkugodzinnych obrad miał miejsce VIII Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie było wydarzeniem skierowanym do osób starszych, a w szczególności do przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, organizacji pozarządowych, instytucji, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz osób starszych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu województwa mazowieckiego.

Tym razem poświęcone było pozamedycznemu wymiarowi profilaktyki zdrowotnej oraz roli czasu wolnego seniora.

Wygłoszone zostały cztery prelekcje. Podczas pierwszej – prezentowanej przez Elżbietę Wiśniewską, przewodniczącą prezydium Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów poruszany był temat partycypacji środowisk senioralnych w realizacji polityki senioralnej na Mazowszu.

Tematyka drugiej prelekcji – wygłoszonej przez mgr inż. Beatę Cieślińską, dotyczyła odżywiania i aktywności fizycznej jako jednych z ważniejszych elementów wpływających na jakość i długość życia seniora. W panelu dyskusyjnym po prelekcji wzięli udział: mgr inż. Beata Cieślińska – dietetyk, dr Joanna Plak-Warecka – ekspertka ds. polityki senioralnej i ubezpieczeń społecznych oraz Teresa Bojanowicz – Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Wawer.

Trzecia z kolei prelekcja poświęcona była Dziennym Domom Pobytu dla osób z chorobami otępiennymi działającym na Mazowszu. O tej usłudze organizowanej i finansowanej przez samorząd województwa mówiła Elżbieta Bogucka-Lityńska – zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. społecznych.

Podczas czwartej prelekcji dr Joanna Plak-Warecka mówiła o roli czasu wolnego seniora na przykładzie dobrych praktyk z Polski i Włoch. W ostatnim panelu dyskusyjnym wzięli udział: mgr inż. Beata Cieślińska – dietetyk, dr Joanna Plak-Warecka – ekspertka ds. polityki senioralnej i ubezpieczeń społecznych oraz Andrzej Sławiński – koordynator ds. rad seniorów i uniwersytetów trzeciego wieku.

Krótkie wystąpienie miała również Halina Bartłoszewska, która opowiedziała o działaniach młodzieży z 3 LO w Ostrołęce na rzecz lokalnych seniorów.

Materiały do pobrania:

Opublikowano wSeniorzy

Powiązane