Menu Zamknij

W Kobiernikach powstanie Centrum Integracji Społecznej

2,5 mln zł dotacji z budżetu województwa pozwoli utworzyć w Kobiernikach (gm. Stara Biała) Centrum Integracji Społecznej. Dziś umowę w tej sprawie podpisali: w imieniu województwa mazowieckiego – Aleksander Kornatowski – dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Grzegorz Wyszyński – prezes zarządu Fundacji Na Temat.

Centra Integracji Społecznej (CIS) z założenia są miejscami mającymi na celu reintegrację  społeczną oraz zawodową osób będących w trudnej sytuacji, w tym m.in.: osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców. Na terenie województwa mazowieckiego jest obecnie 17 CIS-ów, które posiadają status CIS nadany przez Wojewodę Mazowieckiego.

Fundacja Na Temat otrzymała właśnie 2,5 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na stworzenie miejsca, w którym osoby wykluczone znajdą zatrudnienie, ale też miejsce edukacji i wsparcia psychologicznego. Z założenia projektem objętych ma być 30 uczestników, którzy będą realizować indywidualny program zatrudnienia socjalnego w czterech sekcjach zawodowych: techniczno-produkcyjnej, gospodarczo-administracyjnej, ogrodniczo-porządkowej i remontowo-budowlanej. Dotacja będzie przeznaczona na wyposażenie centrum integracji społecznej oraz na pierwsze trzy miesiące działalności CIS-u.

– Ideą Centrów Integracji Społecznej jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cieszymy się, że powstaje kolejne miejsce, które da tym osobom nie tylko możliwość pracy, ale i nauczenia się samodzielnego życia

– podkreślił dyrektor MCPS, Aleksander Kornatowski.

CIS będzie funkcjonował od 1 czerwca 2023 r. w miejscowości Kobierniki (powiat płocki, gmina Stara Biała).

– Dziś podpisaliśmy umowę dotacyjną na pierwsze wyposażenie i działalność trzech miesięcy CIS w Kobiernikach. Przedsięwzięcie obejmuje obszar ogólnie rozumianej ekonomii społecznej, czyli reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu płockiego, a w szczególności gminy Stara Biała. Będziemy docierać do osób przede wszystkim długotrwale bezrobotnych, zmagających się z uzależnieniami lub złą sytuacją ekonomiczną. Dzięki uczestnictwu w naszych działaniach, osoby te będą mogły odnaleźć swoją ścieżkę zawodową.

dodał Grzegorz Wyszyński, prezes zarządu Fundacji Na Temat.

Nowe Centrum Integracji Społecznej w Kobiernikach obejmie działalnością obszar powiatu płockiego, którego poziom bezrobocia według danych GUS z maja 2022 r. wyniósł 9,9%, co ponad dwukrotnie przekracza średnią wojewódzką. Stąd potrzeba zaktywizowania zawodowego osób trwale bezrobotnych oraz tych, które w wyniku leczenia zerwały z uzależnieniem, ale które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

Opublikowano wAktualności, Aktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Wyroznione

Powiązane