Menu Zamknij

Ruszył tegoroczny nabór wniosków w programie “wESpół wspieramy ekonomię społeczną”

Obrazek z tytułem programu "wESpół wspieramy ekonomię społeczną" oraz z logotypami podmiotów zaangażowanych w konkurs - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, firmy UBS i Stowarzyszenia BORIS

Ruszył tegoroczny nabór wniosków w programie wESpół wspieramy ekonomię społeczną!!!

W tym roku po raz kolejny firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. przeznaczyła środki finansowe na projekty realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, wspierające społeczności lokalne, w tym migrantów z Ukrainy. Partnerem programu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Nabór wniosków: do 9 maja 2024 do godz. 12:00 na adres e-mail: wespol@boris.org.pl

Uwaga! Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości 9 500 zł (typ 1 projektu, planowane jest wsparcie 6 inicjatyw) lub 15 000 zł (typ 2 projektu, planowane jest wsparcie 3 inicjatyw). Projekt można zrealizować w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

 • zwiększenie wpływu organizacji biorących udział w programie na społeczności lokalne
 • udział projektu w realizacji w społeczności min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Developement Goals):
  • Cel 4: Dobra jakość edukacji
  • Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
  • Cel 10: Mniej nierówności
 • włączenie podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz klimatu poprzez wdrożenie w podmiocie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne i/lub działania edukacyjne w tym obszarze w środowisku lokalnym
 • wsparcie społeczności lokalnych, w tym migrantów z Ukrainy, którzy dołączyli do społeczności w wyniku wojny w Ukrainie – w przypadku projektów typu 2.

Aplikować o środki mogą podmioty, które spełniają łącznie 2 warunki:

 • są zarejestrowane i działają na terenie powiatów: grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, grójeckiego, legionowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, oraz m.st Warszawy.
 • prowadzą nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu lub zapisem w statucie/akcie założycielskim), a działania, na które wnioskują o przyznanie wsparcia, mieszczą się w zakresie ich działalności pożytku publicznego.

Zapraszamy na spotkania informacyjne on-line 26 i 29 kwietnia oraz 6 maja o godzinie 15.00 oraz na LIVE na FB 30 kwietnia o 10.00.Aby otrzymać link do spotkania informacyjnego, wyślij mail z tytułem „Spotkanie informacyjne wESpół w dniu…” na adres wespol@boris.org.pl.

Więcej informacji oraz dokumenty potrzebne do zgłoszenia znajdziecie na https://lowes.boris.org.pl/

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna

Powiązane