Menu Zamknij

Wesprą wykluczonych, ożywią Radziwie

2,5 mln złotych dotacji z budżetu województwa zostanie przyznanych Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego na utworzenie drugiego w Płocku Centrum Integracji Społecznej. Znajdzie w nim wsparcie co najmniej 15 osób.

Dzięki podpisanemu właśnie porozumieniu między samorządem województwa a płockim Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnegona Radziwiu, przy ul. Kolejowej 16, od 1 września 2024 roku będzie działać Centrum Integracji Społecznej „SPUTNIK”.

– Przekazane przez nas 2,5 mln zł z budżetu województwa to środki, które centrum integracji społecznej będzie mogło przeznaczyć na wyposażenie obiektu i sfinansowanie jego działalności przez pierwsze trzy miesiące. Dzięki temu na terenie Płocka będzie działać już drugi CIS

– zaznaczył dyrektor MCPS Aleksander Kornatowski.

Centrum Integracji Społecznej „SPUTNIK” swoim działaniem rocznie będzie obejmować grupę 15 osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb i znajdują się w sytuacji, w której trudno im odnaleźć się w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

– W ramach CIS osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą mieć możliwość przyuczenia do zawodów w pracowniach beauty, a także w branżach turystyczno-promocyjnej i gastronomicznej. CIS będzie mieściło się w Płocku przy ul. Kolejowej w budynku, po dawnym kinie SPUTNIK, który z pewnością wszyscy mieszkańcy doskonale kojarzą. To teren rewitalizowany, gdzie stworzymy przestrzeń do zaktywizowania mieszkańców społecznie i zawodowo oraz stworzymy im miejsce do zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji

– mówiła Beata Puda, prezes Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku.

Nazwa nowego CIS-u to nawiązanie do mieszczącego się tam wcześniej kina, które w latach 60. XX wieku powstało w siedzibie remizy strażackiej. Sam budynek – jako jeden z pierwszych murowanych w tej części Płocka – niszczeje od lat. Utworzenie w nim CIS-u to również szansa na pełną rewitalizację tego miejsca i okolicy – przywrócenie mu społeczno-gospodarczych funkcji, dzięki którym może nastąpić ożywienie życia lokalnego.

Szansa na rozwój w trzech branżach

Uczestnicy CIS „SPUTNIK” będą mogli liczyć na kształcenie, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych w trzech obszarach: „beauty”, turystyczno-promocyjnej i gastronomicznej. Poza tym prowadzone tam zajęcia i zlecana praca to nauka planowania życia i umiejętności zadbania o podstawowe potrzeby.

Osoby, które zaangażują się w tzw. branżę beauty, zdobędą umiejętności prowadzenia pracowni zajmującej się usługami fryzjerskimi, barberskimi i kosmetycznymi.

Szkolenie dotyczące branży turystyczno-promocyjnej będzie obejmować naukę obsługi przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych oraz produkcji materiałów promocyjno-reklamowych. W ramach pracowni kształceni będą pracownicy do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją rekreacji i wypoczynku (np.: pikników, wycieczek, wędrówek, rajdów rowerowych, spływów kajakowych).

Obszar gastronomiczny to nauka świadczenia usług gastronomicznych i cateringowych, w szczególności produkcji i sprzedaży żywności, ale też organizacji spotkań i wydarzeń okolicznościowych. W ramach pracowni kształcone będą umiejętności przygotowujące do zawodów związanych z gastronomią takich jak: kucharz, kelner, barman, barista.

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego prowadzi działalność od 2004 r. W tym okresie zrealizowano wiele projektów oraz działań o charakterze lokalnym skierowanych do mieszkańców subregionu płockiego. Od ponad 11 lat realizuje usługi społeczne na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – w tym udziela dotacji na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, prowadzi doradztwo prawne, księgowo-biznesowe, wsparcie środowiska lokalnego na rzecz rozwoju społecznego. Od 2012 r prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego, finansowany ze środków UE, budżetu państwa, województwa oraz własnych.

Idea CIS-ów

Centra Integracji Społecznej (CIS) z założenia są miejscami, w których osoby będące w trudnej sytuacji mogą liczyć na reintegrację społeczną i zawodową. Obecnie jest ich na Mazowszu siedemnaście.

Każdy z CIS-ów stawia na inną formę usług oferowanych na otwartym rynku. Na nabywanie umiejętności zawodowych w danym obszarze przyuczenie do wykonywania tych zadań mogą liczyć m.in. osoby w kryzysie bezdomności, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków, z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, zwalniane z zakładów karnych lub uchodźcy.

Kontakt dla mediów:

Hanna Maliszewska
rzeczniczka prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 798 810 794
e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Aktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane